Podmínky registrace

Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává každý registrovaný spol. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veselice (IČ: 65339851) souhlas se zpracováním a využitím údajů o své osobě pro účely realizace soutěže a pro marketingové účely pořadatele, a to včetně e-mailové adresy vyplněné v registračním formuláři, a obrazového a video materiálu pořízeného během akce, na kterém se může účastník závodu objevit, po dobu deseti let od udělení souhlasu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Dále učastník souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a klubu (bydliště) na webových stránkách www.lesempolem.cz v seznamu již zaregistrovaných osob. Pokud uživatel provádí registraci pro více účastníků, jedná tak s jejich platným souhlasem o poskytnují všech zmíněných osobních údajů a na všechny registrované se vztahují výše uvedené podmínky. V případě nezletilých může být registrace provedena pouze zákoným zástupcem nezletilého. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby údaje o jeho osobě byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným dále zpracovány a využity partnery SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Veselice. Údaje jsou účastníkem soutěže poskytovány dobrovolně a svůj souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele.

Přidat dalšího závodníka